We are Clever
We love what we do

Vårt arbeteHör av dig

Vi utvecklar företag och varumärken.

Vi är managementkonsulter som driver reklambyrå. Det bästa från två världar.

🎯
Affärsutveckling
Vi hjälper dig förbättra ditt företag, anpassa det till en ny omvärld, se över din strategi och affärsidé.

Läs mer.

📣
Varumärke
Vill du hitta dig själv och din position, stärka din image eller få hjälp med en ny stark varumärkesstragei?

Hör av dig.

📰
Marknadsföring

Vi är en okomplicerad reklambyrå som levererar mer än vi pratar. Online eller offline spelar ingen roll.

Läs mer.

om oss

We love what we do and we do it with passion.

Morgondagens vinnare är de företag som kontinuerligt utvecklar sin verksamhet och som anpassar den till sin omvärld. Det gäller såväl affärsstrategier, tjänster och erbjudanden som organisation, kommunikation och marknadsföring. Clever har bara ett mål, att hjälpa dig att utveckla ditt företag. Välkommen till ett smartare val – välkommen till Clever.
We know our stuff

Konsultation

I affärsområdet konsultation erbjuder vi kvalificerad kompetens för strategisk utveckling och förändring i syfte att skapa värdetillväxt och resultatförbättring i en föränderlig värld.

Marknadsföring

Vi har all kunskap och erfarenhet som krävs för att utveckla och förbättra din kommunikation och marknadsföring. Vi behärskar hela värdekedjan, från strategi till produktion.

Mission

Vår mål är att skapa värdetillväxt och resultatförbättring hos våra uppdragsgivare. Clever har den teoretiska kunskapen och praktiska erfarenheten som krävs för att nå dessa mål.
Meet the CEO
Christer Udd
Christer Udd
Ägare, CEO

Jag grundade Clever 2002 med målet att skapa ett framgångsrikt företag som verkar nära kunden. Målet har aldrig varit att bli störst, men alltid att vara bäst. Jag vill driva ett oberoende företag som verkar över gränser och i en mängd olika branscher. Det är mångfalden som utvecklar och stimulerar oss, och det är olikheterna som driver oss framåt.

Clever är ett företag fyllt med kompetens och erfarenhet. Mångårig erfarenhet från traditionella företag i den gamla ekonomin blandas med ledande positioner inom IT och kommunikation. Hos Clever mixas erfarenheten inom marknad och kommunikation med det strategiska tänket och de utmanande frågorna. Det är det som gör Clever så smart.

Formal education will make you a living,
self-education will make you a fortune

- Christer, grundare av Clever

We believe that every detail matters

tjänster

We do it the Clever way - We work hard to make your life easier.

Att jobba med Clever är ett smart val om du vill nå nya höjder med ditt företag och varumärke.

Clever arbetar med både mindre företag och stora koncerner. Hjälper dem att identifiera tillväxtpotential i företag och delar av koncerner, och att skapa nya affärer med stark tillväxtkraft. Vi bygger varumärken tillsammans med våra kunder och vi hittar positioneringar och värderingar som resulterar i en optimerad image.

Vi har delat upp vår verksamhet i två affärsområden. I vår konsultverksamhet bedriver vi verksamhet som management konsulter och här ligger fokus på affärsstrategi, förståelse för verksamheten och utveckling av densamma. Vi identifierar möjligheter och leder förändringsprojekt. Läs mer.

Inom vår reklambyrådel har vi en ständig strävan efter att optimera de kommersiella värdena hos våra kunder. Här jobbar vi med varumärken och positionering, image och profil. Men här erbjuder vi också faktisk produktion av både traditionellt marknads-föringsmaterial och digitala produktioner. Läs mer.

Our Services
📊
Affärsutveckling

Strategi, ide & vision

👤
Verksamhet
Organisation & projekt
🔗
Styrelse

Utveckling & rådgivning

📣
Varumärken
Strategi & positionering
🎨
Marknadsföring

Produktion & profilering

💻
Digitalt

Webb & sociala medier

konsultation

Let's think outside the box and make things happen.

Vi lever i en värld där förutsättningarna ständigt förändras. På kort tid kan goda tider omvandlas till dåliga och tvärtom. Omvärldens snabba förändringar påverkar i allra högsta grad företagen på marknaden, oavsett bransch och verksamhet.
I en föränderlig värld behöver man ofta ta hjälp utifrån för att få en klar bild av den egna situationen. Behoven är olika från företag till företag. Därför erbjuder Clever en bred portfölj med tjänster, anpassade efter behov och situation.
I nära samarbete med våra kunder ser vi möjligheter, utvecklar strategier, löser problem, förverkligar visioner och stärker positioner. Vår styrka ligger i en kombination av strategiskt helhetstänkande och praktiskt genomförande.
Entreprenörskap är en grundläggande drivkraft hos Clever. Det betyder att vi är fokuserade på att utveckla affärsmässiga möjligheter för våra kunder. Vår affärsnära erfarenhet ger realistiska förslag till strategier, metoder och lösningar.
The Clever way

Så här kan vi hjälpa dig

Clever jobbar med affärsutveckling inom följande områden:

 • Företagsanalys och affärsstrategi
 • Affärsplaner och företagspresentationer
 • Marknads och kommunikationsplaner
 • Varumärkesstrategi & positionering
 • Utvecklings-/åtgärdsprogram i företag
 • Projektledning
 • Finansieringsrådgivning och kapitalanskaffning
 • Krishantering och företagsrekonstruktioner
 • Styrelsearbete och advisoryboards

Det här är Clever

Vi är konsulter på ledningsnivå med kompetens och erfarenhet från affärs-, strategi- och organisationsutveckling, marknadsföring och kommunikation. Som konsulter i företagsledning verkar vi som styrelseledamot, rådgivare, expert eller projektledare eller i en kombination av de olika rollerna.

Förbättrad lönsamhet, höjt värde på bolaget eller större marknadsandelar – all affärsutveckling går ut på att bli framgångsrik.

Clever hjälper företag att bli lite smartare

Perfection is achieved,

not when there is nothing more to add,

but when there is nothing left to take away.

marknadsföring

We help bold, forward-looking brands build meaningful connections with their audiences — in all the places marketing touches people’s lives.

Om du gillar ägg är vi nog inget för dig. Om du däremot gillar effektiv marknadsföring och kommunikation i kombination med konkret produktion och enkla processer, då kommer du att älska oss. Clever handlar om mindre snack och mer leverans.
Mastering the details
Stora fina reklambyråer som gör vad som helst för ett ägg eller någon annan utmärkelse finns det gott om. Du vet de där som tänker mer på sig själva än sina kunder. Vi gillar inte dem, för i vår värld borde all kommunikation och marknadsföring utgå ifrån kunden och dess kunder.
Clever är en okomplicerad fullservicebyrå som med kommunikation som verktyg hjälper företag och organisationer till bättre affärer. På Clever har vi samlat grundläggande kompetens inom strategi, teknologi, kreativitet och formgivning under ett och samma tak.
📣

Varumärke

Till oss kommer kunder som har behov av att hitta sig själva och sin identitet. Som behöver hjälp med sitt varumärke, sin image och sin positionering.

 • Varumärkesstrategi
 • Positionering
 • Image
 • Kommunikation
 • Marknadsföring

💻

Digitalt

Oavsett behov så ger vi kunderna just det som efterfrågas… varken mer eller mindre. Vår uppgift är att maximera affärsnyttan. Det är det som gör Clever så smart.

 • Digital strategi
 • Webbdesign
 • Webbsidesanalyser – SEO
 • Massmailsutskick
 • Sociala medier

🎯

Reklam

Till oss kommer också kunder som bara vill ha hjälp med en enkel produktion. Kunder som ofta redan vet vad de behöver, och vad de vill ha.

 • Kreativitet
 • Annonser
 • Reklammaterial
 • Logotyp & profil
 • PR & CRM

Vårt mål är inte reklam, utan resultat.
Vår kreativitet är bara ett verktyg.
Vi nöjer oss inte med att göra reklam
som får människor att vrida på huvudet,
vårt mål är att vrida på något i huvudet.

The best quality for the best price

- well, that’s Clever

Let’s see some stuff from our hands to Clever customers

Vi har byggt över 100 sajter till våra kunder.

Klicka nedan för att titta närmare på 20 av dem.

referenser2

Vi förvandlar idéer till fantastiska ting.

Här följer några exempel på smarta företag som valt Clever som sin samarbetspartner och inspirationskälla. Vem väljer du?Clever News

This is what we think and what we love.

kontakt

Get in touch with us

Skicka oss ett mail eller besök oss här:

STOCKHOLM
Clever AB
Sjöviksbacken 2
117 58  Stockholm
Sweden

Besöksadress:
Bryggavägen 112
Ekerö

CANNES
Clever AB
735, Chemin du Santon
06250 Mougins
France

Skype:
christer.udd

Mail:
info@clever.se

Skicka ett meddelande

Tänk dig att du har något du vill dela med oss.